MolluscaBase source details

Spengler L. (1793). Beskrivelse over et nyt Slægt af de toskallede Konchylier, forhen af mig kaldet Chæna, saa og over det Linnéiske Slægt Mya, hvilket nøiere bestemmes, og inddeles i tvende Slægter. Skrivter af Naturhistorie-Selskabet. 3(1): 16-69, pl. 2.
124463
Spengler L.
1793
Beskrivelse over et nyt Slægt af de toskallede Konchylier, forhen af mig kaldet Chæna, saa og over det Linnéiske Slægt <i>Mya</i>, hvilket nøiere bestemmes, og inddeles i tvende Slægter
Skrivter af Naturhistorie-Selskabet
3(1): 16-69, pl. 2
Publication
CLEMAM P3215
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin


This service is powered by LifeWatch Belgium
Learn more»
Website and databases developed and hosted by Flanders Marine Institute · Page generated on 2023-10-02 01:06:31+02:00 · Contact: Data Management Team