MolluscaBase source details

Gabuniya, L.K. (1953). K izucheniyu mollyuskov srednepliotsenovykh otlozheniy Zapadnoy Gruzii. Trudy sektora paleobiologii. 1: 3-156.
366618
Gabuniya, L.K.
1953
K izucheniyu mollyuskov srednepliotsenovykh otlozheniy Zapadnoy Gruzii
Trudy sektora paleobiologii
1: 3-156
Publication
Available for editors  PDF available [request]
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2020-02-11 12:22:51Z
created
2022-02-10 06:53:26Z
changed

Congeria angustiformis Gabuniya, 1953 † accepted as Mytilopsis mirabilis (Seninski, 1905) † (original description)
Congeria angustiformis var. supramoquica Gabuniya, 1953 † accepted as Mytilopsis mirabilis (Seninski, 1905) † (original description)
Congeria constricta Gabuniya, 1953 † accepted as Mytilopsis submirabilis (Chelidze, 1952) † (original description)
Congeria diabolica Gabuniya, 1953 † accepted as Mytilopsis submirabilis (Chelidze, 1952) † (original description)
Congeria duabica Gabuniya, 1953 † accepted as Mytilopsis submirabilis (Chelidze, 1952) † (original description)
Congeria kachadzei Gabuniya, 1953 † accepted as Mytilopsis submirabilis (Chelidze, 1952) † (original description)
Congeria mirabilis var. extensa Gabuniya, 1953 † accepted as Mytilopsis mirabilis (Seninski, 1905) † (original description)
Congeria mirabilis var. rotundata Gabuniya, 1953 † accepted as Mytilopsis mirabilis (Seninski, 1905) † (original description)
Congeria mirabilis var. urbana Gabuniya, 1953 † accepted as Mytilopsis mirabilis (Seninski, 1905) † (original description)
Congeria nodarii Gabuniya, 1953 † accepted as Mytilopsis mirabilis (Seninski, 1905) † (original description)
Congeria pontoduabica Gabuniya, 1953 † accepted as Mytilopsis pontoduabica (Gabuniya, 1953) † (original description)
Congeria tarielii Gabuniya, 1953 † accepted as Mytilopsis submirabilis (Chelidze, 1952) † (original description)
Congeria turgidodilatata Gabuniya, 1953 † accepted as Mytilopsis turgidopsis (Andrusov, 1929) † (original description)
Didacna atschistskalensis Gabuniya, 1953 † accepted as Pontalmyra subcrenulata (Andrusov, 1910) † (original description)
Didacna crassatellata (Deshayes, 1838) † accepted as Pontalmyra crassatellata (Deshayes, 1838) † (basis of record)
Didacna crassatellata var. epicatephes Gabuniya, 1953 † accepted as Pontalmyra crassatellata trigona (Andrusov, 1910) † (original description)
Didacna paucicostata (Deshayes, 1838) † accepted as Pontalmyra kamyshburunensis (Kafanov, 1980) † (basis of record)
Didacna paucicostata var. postpontica Gabuniya, 1953 † (original description)
Didacna submedeae Gabuniya, 1953 † accepted as Pontalmyra multistriata (Rousseau, 1842) † (original description)
Didacna suboxypleura Gabuniya, 1953 † accepted as Pontalmyra oxypleura (Davitashvili, 1930) † (original description)
Dreissensia amiranii Gabuniya, 1953 † accepted as Dreissena (Dreissena) dilatata Andrusov, 1929 † represented as Dreissena dilatata Andrusov, 1929 † (original description)
Dreissensia falcata Gabuniya, 1953 † accepted as Dreissena (Dreissena) dilatata Andrusov, 1929 † represented as Dreissena dilatata Andrusov, 1929 † (original description)
Dreissensia miserabilis Gabuniya, 1953 † accepted as Dreissena (Pontodreissena) rostriformis colchica Chelidze, 1947 † represented as Dreissena rostriformis colchica Chelidze, 1947 † (original description)
Dreissensia oraphensis Gabuniya, 1953 † accepted as Dreissena oraphensis Gabuniya, 1953 † (original description)
Dreissensia schavtelii Gabuniya, 1953 † accepted as Dreissena (Dreissena) dilatata Andrusov, 1929 † represented as Dreissena dilatata Andrusov, 1929 † (original description)
Dreissensia schavtelii var. kubo Gabuniya, 1953 † accepted as Dreissena (Dreissena) dilatata Andrusov, 1929 † represented as Dreissena dilatata Andrusov, 1929 † (original description)
Dreissensia schavtelii var. longior Gabuniya, 1953 † accepted as Dreissena (Dreissena) dilatata Andrusov, 1929 † represented as Dreissena dilatata Andrusov, 1929 † (original description)
Dreissensia theodori [sic] † accepted as Dreissena theodorii Andrusov, 1893 † (basis of record)
Dreissensia theodori var. protheodori Gabuniya, 1953 † (original description)
Dreissensia timida Gabuniya, 1953 † accepted as Dreissena (Dreissena) polymorpha weberi Seninski, 1905 † represented as Dreissena polymorpha weberi Seninski, 1905 † (original description)
Limnocardium (Euxinicardium) ebersini Gabuniya, 1953 † accepted as Euxinicardium ebersini (Gabuniya, 1953) † (original description)
Limnocardium (Moquicardium) electum Gabuniya, 1953 † accepted as Moquicardium electum (Gabuniya, 1953) † (original description)
Melanopsis (Laituriella) Gabuniya, 1953 † (original description (unavailable nomenclaturally))
Melanopsis (Laituriella) andrussowi Gabuniya, 1953 † represented as Melanopsis andrussowi Gabuniya, 1953 † (original description)
Melanopsis (Laituriella) lyrceaeformis Gabuniya, 1953 † represented as Melanopsis lyrceaeformis Gabuniya, 1953 † (original description)
Melanopsis (Laituriella) superba Gabuniya, 1953 † represented as Melanopsis superba Gabuniya, 1953 † (original description)
Melanopsis (Laituriella) tuberculata Gabuniya, 1953 † represented as Melanopsis tuberculata Gabuniya, 1953 † (original description)
Melanopsis iulonii Gabuniya, 1953 † (original description)
Melanopsis spotietis Gabuniya, 1953 † (original description)
Monodacna discernabilis Gabuniya, 1953 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (original description)
Monodacna djalensis Gabuniya, 1953 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (original description)
Monodacna djalensis var. elongata Gabuniya, 1953 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (original description)
Monodacna djalensis var. ismelia Gabuniya, 1953 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (original description)
Monodacna katscharavai Gabuniya, 1953 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (original description)
Monodacna leo Gabuniya, 1953 † (original description)
Monodacna mandarinifera Gabuniya, 1953 † accepted as Macradacna maciae (Chelidze, 1947) † (original description)
Monodacna maxima var. natadzei Gabuniya, 1953 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (original description)
Monodacna pseudomaxima var. elongata Gabuniya, 1953 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (original description)
Monodacna raricostata Gabuniya, 1953 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (original description)
Monodacna schakonensis var. didacnaeformis Gabuniya, 1953 † (original description)
Monodacna submaxima Gabuniya, 1953 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (original description)
Monodacna submaxima var. minor Gabuniya, 1953 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (original description)
Monodacna tschelidzei Gabuniya, 1953 † accepted as Pseudocatillus tschelidzei (Gabuniya, 1953) † (original description)
Natella duabica (Davitashvili, 1930) † accepted as Pachydacna duabica (Davitashvili, 1930) † (basis of record)
Natella duabica var. rujanskii Gabuniya, 1953 † accepted as Pachydacna duabica (Davitashvili, 1930) † (original description)
Natella helenae Gabuniya, 1953 † accepted as Pachydacna helenae (Gabuniya, 1953) † (original description)
Neritinopsis Gabuniya, 1953 † (original description)
Neritinopsis suspecta Gabuniya, 1953 † (original description)
Papyrocardium Gabuniya, 1953 † (original description)
Papyrocardium fragilicostatum Gabuniya, 1953 † (original description)
Plagiodacna gamkrelidzei Gabuniya, 1953 † (original description)
Prionopleura prionopleura var. duabica Gabuniya, 1953 † (original description)
Prosodacna moquiensis Gabuniya, 1953 † accepted as Prosodacna semisulcata (Rousseau, 1842) † (original description)
Prosodacna pseudomacrodon Gabuniya, 1953 † accepted as Prosodacna (Prosodacna) macrodon leptopsamatha Davitashvili, 1930 † represented as Prosodacna macrodon leptopsamatha Davitashvili, 1930 † (original description)
Prosodacna pseudomacrodon var. curta Gabuniya, 1953 † accepted as Prosodacna (Prosodacna) macrodon leptopsamatha Davitashvili, 1930 † represented as Prosodacna macrodon leptopsamatha Davitashvili, 1930 † (original description)
Prosodacna semisulcata var. angulata Gabuniya, 1953 † accepted as Prosodacna semisulcata (Rousseau, 1842) † (original description)
Prosodacna semisulcata var. oraphensis Gabuniya, 1953 † accepted as Prosodacna semisulcata (Rousseau, 1842) † (original description)
Prosodacna semisulcata var. ovalis Gabuniya, 1953 † (original description)
Pyrgula seninskii Gabuniya, 1953 † (original description)
Pyrgula tinatinae Gabuniya, 1953 † (original description)
Pyrgula togonidzei Gabuniya, 1953 † (original description)
Theodoxus abchasicus Gabuniya, 1953 † (original description)
Theodoxus akakii Gabuniya, 1950 † (redescription)
Theodoxus babuzae Gabuniya, 1950 † (redescription)
Theodoxus djakelii Gabuniya, 1950 † (redescription)
Theodoxus duabensis Gabuniya, 1950 † (redescription)
Theodoxus guriensis Gabuniya, 1950 † (redescription)
Theodoxus guriensis var. nobilis Gabuniya, 1953 † (original description)
Theodoxus iverica Gabuniya, 1950 † (redescription)
Theodoxus liliae Gabuniya, 1950 † (redescription)
Theodoxus moquiensis Gabuniya, 1950 † (redescription)
Theodoxus nemae Gabuniya, 1950 † (redescription)
Theodoxus pseudobanaticus Gabuniya, 1953 † (original description)
Theodoxus rarizonata Gabuniya, 1950 † (redescription)
Theodoxus reptiliformis Gabuniya, 1953 † (original description)
Theodoxus rognedae Gabuniya, 1953 † (original description)
Theodoxus tigrani Gabuniya, 1950 † (redescription)
Theodoxus vazhapschavelai Gabuniya, 1953 † (original description)
Viviparus filicicostatus Gabuniya, 1953 † (original description)
Abkhaziya for Congeria angustiformis Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Congeria angustiformis var. supramoquica Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Congeria constricta Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Congeria diabolica Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Congeria duabica Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Congeria mirabilis var. extensa Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Congeria mirabilis var. rotundata Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Congeria mirabilis var. urbana Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Congeria nodarii Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Congeria pontoduabica Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Congeria tarielii Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Didacna crassatellata var. epicatephes Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Didacna submedeae Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Didacna suboxypleura Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Dreissensia amiranii Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Dreissensia falcata Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Dreissensia miserabilis Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Dreissensia schavtelii Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Dreissensia schavtelii var. kubo Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Dreissensia schavtelii var. longior Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Dreissensia theodori var. protheodori Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Dreissensia timida Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Limnocardium (Euxinicardium) ebersini Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Limnocardium (Moquicardium) electum Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Melanopsis (Laituriella) andrussowi Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Melanopsis (Laituriella) lyrceaeformis Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Melanopsis iulonii Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Monodacna discernabilis Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Monodacna djalensis Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Monodacna djalensis var. elongata Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Monodacna djalensis var. ismelia Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Monodacna katscharavai Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Monodacna leo Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Monodacna maxima var. natadzei Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Monodacna pseudomaxima var. elongata Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Monodacna raricostata Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Monodacna schakonensis var. didacnaeformis Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Monodacna submaxima Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Monodacna submaxima var. minor Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Monodacna tschelidzei Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Natella duabica var. rujanskii Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Natella helenae Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Papyrocardium fragilicostatum Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Plagiodacna gamkrelidzei Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Prionopleura prionopleura var. duabica Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Prosodacna moquiensis Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Prosodacna pseudomacrodon Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Prosodacna pseudomacrodon var. curta Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Prosodacna semisulcata var. angulata Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Prosodacna semisulcata var. ovalis Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Pyrgula seninskii Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Pyrgula tinatinae Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Pyrgula togonidzei Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Theodoxus abchasicus Gabuniya, 1953 † 
Abkhaziya for Theodoxus babuzae Gabuniya, 1950 † 
Abkhaziya for Theodoxus iverica Gabuniya, 1950 † 
Abkhaziya for Theodoxus moquiensis Gabuniya, 1950 † 
Abkhaziya for Theodoxus nemae Gabuniya, 1950 † 
Abkhaziya for Theodoxus vazhapschavelai Gabuniya, 1953 † 
Gruziya for Congeria kachadzei Gabuniya, 1953 † 
Gruziya for Congeria turgidodilatata Gabuniya, 1953 † 
Gruziya for Didacna atschistskalensis Gabuniya, 1953 † 
Gruziya for Didacna paucicostata var. postpontica Gabuniya, 1953 † 
Gruziya for Dreissensia oraphensis Gabuniya, 1953 † 
Gruziya for Melanopsis (Laituriella) superba Gabuniya, 1953 † 
Gruziya for Melanopsis (Laituriella) tuberculata Gabuniya, 1953 † 
Gruziya for Melanopsis spotietis Gabuniya, 1953 † 
Gruziya for Monodacna mandarinifera Gabuniya, 1953 † 
Gruziya for Neritinopsis suspecta Gabuniya, 1953 † 
Gruziya for Prosodacna semisulcata var. oraphensis Gabuniya, 1953 † 
Gruziya for Theodoxus akakii Gabuniya, 1950 † 
Gruziya for Theodoxus guriensis Gabuniya, 1950 † 
Gruziya for Theodoxus guriensis var. nobilis Gabuniya, 1953 † 
Gruziya for Theodoxus pseudobanaticus Gabuniya, 1953 † 
Gruziya for Theodoxus rarizonata Gabuniya, 1950 † 
Gruziya for Theodoxus reptiliformis Gabuniya, 1953 † 
Gruziya for Theodoxus rognedae Gabuniya, 1953 † 
Gruziya for Theodoxus tigrani Gabuniya, 1950 † 
Gruziya for Viviparus filicicostatus Gabuniya, 1953 † 
Holotype ANGSSRP 1/10, identified as Monodacna leo Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/11, identified as Prosodacna pseudomacrodon Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/12, identified as Prosodacna pseudomacrodon var. curta Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/13, identified as Prosodacna moquiensis Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/14, identified as Prosodacna semisulcata var. ovalis Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/4, identified as Didacna suboxypleura Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/49, identified as Monodacna tschelidzei Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/50, identified as Monodacna maxima var. natadzei Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/51, identified as Monodacna djalensis Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/52, identified as Monodacna djalensis var. elongata Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/53, identified as Monodacna djalensis var. ismelia Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/54, identified as Monodacna submaxima Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/55, identified as Monodacna submaxima var. minor Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/57, identified as Monodacna discernabilis Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/58, identified as Monodacna pseudomaxima var. elongata Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/59, identified as Monodacna raricostata Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/60, identified as Monodacna schakonensis var. didacnaeformis Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/61, identified as Monodacna mandarinifera Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/62, identified as Monodacna katscharavai Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/63, identified as Papyrocardium fragilicostatum Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/63, identified as Didacna crassatellata var. epicatephes Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/65, identified as Didacna atschistskalensis Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/66, identified as Didacna paucicostata var. postpontica Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/67, identified as Didacna submedeae Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/7, identified as Limnocardium (Euxinicardium) ebersini Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/70, identified as Prosodacna semisulcata var. angulata Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/71, identified as Prosodacna semisulcata var. oraphensis Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/74, identified as Limnocardium (Moquicardium) electum Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/76, identified as Natella helenae Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/77, identified as Natella duabica var. rujanskii Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/80, identified as Plagiodacna gamkrelidzei Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 1/89, identified as Prionopleura prionopleura var. duabica Gabuniya, 1953
Holotype ANGSSRP 2/37, identified as Congeria pontoduabica Gabuniya, 1953
 Authority

Authority attributed to Kippiani, who used the name as a nomen nudum. [details]

 Homonymy

Junior homonym of Melanopsis andrussowi Brusina, 1885; no replacement name or junior synonym available. [details]

 Homonymy

Junior homonym of Melanopsis tuberculata Pavlović, 1927; no replacement name or junior synonym available. [details]

 Homonymy

Junior homonym of Melanopsis andrussowi Brusina, 1885; no replacement name or junior synonym available. [details]

 Homonymy

Junior homonym of Melanopsis tuberculata Pavlović, 1927; no replacement name or junior synonym available. [details]

 Nomenclature

Not available: no type species designated. [details]

 Taxonomic remark

Not mentioned in the large revision of the fauna by Gabuniya (1953), status uncertain [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Mokvi" [Abkhazia, left bank of the Mokvi river] [details]

 Type locality

"Abkhaziya, Duabi" [Abkhazia, Duab river] [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi" [Abkhazia, left bank of the Duab river] [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi" [Abkhazia, left bank of the Duab river] [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi" [Abkhazia, left bank of the Duab river] [details]

 Type locality

"Megreliya, rayon Xopckogo monastyrya" [Mergeliya, area of the Xopsky monastery], Georgia [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi" [Abkhazia, left bank of the Duab river] [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi" [Abkhazia, left bank of the Duab river] [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi" [Abkhazia, left bank of the Duab river] [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi" [Abkhazia, left bank of the Duab river] [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi" [Abkhazia, left bank of river Duab, Duab beds], Georgia; ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi" [Abkhazia, left bank of the Duab river] [details]

 Type locality

"Megreliya, okrestnosti Khopskogo monastyrya" [Samegrelo, vicinity of the Khopsky monastery] (Georgia) [details]

 Type locality

"Guriya, pravyy bereg r. Achis-Tskhali, ponticheskiye otlozehniya" [Guria, right riverbank of the Acharistsqali], ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi" [Abkhazia, left bank of river Duab, Duab beds], Georgia; ... [details]

 Type locality

"Guriya, pravyy bereg r. Achis-Tskhali, kimmeriyskiye otlozehniya" [Guria, right riverbank of the Acharistsqali], ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, sredniy otdel duabskogo razreza" [Abkhazia, left bank of river Duab, middle ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Mokvi, gliny s mokvikardiumami" [Abkhazia, left riverbank of the Mokvi river, clays ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi" [Abkhazia, left bank of the Duab river] [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi" [Abkhazia, left bank of the Duab river] [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi" [Abkhazia, left bank of the Duab river] [details]

 Type locality

"Guriya, Basseyn reki Orapo" [Guria, Orapo River basin] (Georgia) [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi" [Abkhazia, left bank of the Duab river] [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi" [Abkhazia, left bank of the Duab river] [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi" [Abkhazia, left bank of the Duab river] [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Mokvi" [Abkhazia, left bank of the Mokvi river] [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi" [Abkhazia, left bank of the Duab river] [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg r. Mokvi, mokvikardiumovyye plasty" [Abkhazia, left riverbank of the Mokvi river, layers ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reka Duabi, plasty Duabi" [Abkhazia, left bank of the Duab River], Georgia; Kimmerian (Duab ... [details]

 Type locality

Left bank of river Duab, Duab beds ("Abkhaziya, levyy bereg r. Duabi, plasty Duabi"), Abkhazia, Georgia; Duab beds, ... [details]

 Type locality

Left bank of river Duab, Duab beds ("Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi"), Abkhazia, Georgia; Duab ... [details]

 Type locality

Orapo river basin ("Guriya, kuyal'vitskiye otlozheniya, basseyna r. Orapo"), Guria, Georgia; Kuyalnikian, late ... [details]

 Type locality

Left bank of river Duab, Duab beds ("Levyy bereg r. Duabi, plasty Duabi"), Abkhazia, Georgia; Duab beds, middle to ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi" [Abkhazia, left bank of river Duab, Duab beds], Georgia; ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi" [Abkhazia, left bank of river Duab, Duab beds], Georgia; ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi" [Abkhazia, left bank of river Duab, Duab beds], Georgia; ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi" [Abkhazia, left bank of river Duab, Duab beds], Georgia; ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Mokvi. Plasty Duabi" [Abkhazia, left bank of river Mokvi, Duab beds], Georgia; ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg r. Mokvi, plasty c mokvikardiumami" [Abkhazia, left riverbank of the Mokvi river, layers ... [details]

 Type locality

"Guriya, levyy bereg r. Orapo, plasty kimmeriya" [Guria, left riverbank of the Orapo], Georgia; Kimmerian, Pliocene [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi" [Abkhazia, left bank of river Duab, Duab beds], Georgia; ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi" [Abkhazia, left bank of river Duab, Duab beds], Georgia; ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi" [Abkhazia, left bank of river Duab, Duab beds], Georgia; ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi" [Abkhazia, left bank of river Duab, Duab beds], Georgia; ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi. Nizhniyy horizont" [Abkhazia, left bank of river Duab, Duab beds. ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi. Nizhniyy horizont" [Abkhazia, left bank of river Duab, Duab beds. ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi" [Abkhazia, left bank of river Duab, Duab beds], Georgia; ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi" [Abkhazia, left bank of river Duab, Duab beds], Georgia; ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, plasty Duabi" [Abkhazia (probably along Duab River)], Georgia; Kimmerian (Duab beds), early Pliocene [details]

 Type locality

Right bank of river Achistskali ("Guriya, pravyy bereg r. Achis-Tskhali"), Guria, Georgia; Kimmerian, Pliocene [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi" [Abkhazia, left bank of river Duab, Duab beds], Georgia; ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi" [Abkhazia, left bank of the Duab River], Georgia; Kimmerian (Duab ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi (verkhniy otdel)" [Abkhazia, left bank of river Duab, Duab beds ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Mokvi, plasty c mokvikardiumami" [Abkhazia, left riverbank of the Mokvi river, layers ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Mokvi, plasty c mokvikardiumami" [Abkhazia, left riverbank of the Mokvi river, layers ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Mokvi, mokvikardiumovyye plasty" [Abkhazia, left riverbank of the Mokvi river, layers ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, sredniy horizont plastov" [Abkhazia, left bank of river Duab, middle horizon of ... [details]

 Type locality

"Guriya, levyy bereg r. Orapo, kimmeriyskiye otlozehniya" [Guria, left riverbank of the Orapo], Georgia; Kimmerian, ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi" [Abkhazia, left bank of river Duab, Duab beds], Georgia; ... [details]

 Type locality

Left bank of Mokvi River ("Abkhaziya, levyy bereg reki Mokvi"), Abkhazia, Georgia; Duab beds, middle to late ... [details]

 Type locality

Left bank of river Mok'vi, Duab beds ("Abkhaziya, levyy bereg reki Mokvi, plasty Duabi"), Abkhazia, Georgia; Duab ... [details]

 Type locality

Left bank of river Duab, Duab beds ("Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi"), Abkhazia, Georgia; Duab ... [details]

 Type locality

Left bank of river Duab, Duab beds ("Abkhaziya, levyy bereg r. Duabi, plasty Duabi"), Abkhazia, Georgia; Duab beds, ... [details]

 Type locality

River Orapo basin ("Guriya, basseyn reki Orapo"; specified in Gabuniya 1953), Guria, Georgia; Kuyalnikian, late ... [details]

 Type locality

Left bank of river Duab, Duab beds ("Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi"; specified in Gabuniya 1953), ... [details]

 Type locality

Left bank of river Duab, Duab beds ("Abkhaziya, levyy bereg r. Duabi, plasty Duabi"), Abkhazia, Georgia; Duab beds, ... [details]

 Type locality

Left bank of river Orapo ("Guriya, levyy bereg r. Orapo"; specified in Gabuniya 1953), Guria, Georgia; Kimmerian, ... [details]

 Type locality

Left bank of river Orapo ("Guriya, levyy bereg r. Orapo"), Guria, Georgia; Kimmerian, Pliocene [details]

 Type locality

Left bank of river Duab, Duab beds ("Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi"; specified in Gabuniya 1953), ... [details]

 Type locality

River Orapo basin ("Guriya, basseyn reki Orapo"; specified in Gabuniya 1953), Guria, Georgia; Kuyalnikian, late ... [details]

 Type locality

Left bank of river Duab, Duab beds ("Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi"; specified in Gabuniya 1953), ... [details]

 Type locality

Left bank of river Duab, Duab beds ("Abkhaziya, levyy bereg reki Duabi, plasty Duabi"; specified in Gabuniya 1953), ... [details]

 Type locality

River Orapo basin ("Guriya, basseyn r. Orapo"), Guria, Georgia; Kuyalnikian, late Pliocene to early Pleistocene [details]

 Type locality

Left bank of river Orapo ("Guriya, levyy bereg r. Orapo"; specified in Gabuniya 1953), Guria, Georgia; Kimmerian, ... [details]

 Type locality

Left bank of river Orapo ("Guriya, levyy bereg r. Orapo"), Guria, Georgia; Kimmerian, Pliocene [details]

 Type locality

River Orapo basin ("Guriya, basseyn reki Orapo"), Guria, Georgia; Kuyalnikian, late Pliocene to early Pleistocene [details]

 Type locality

Left bank of river Orapo ("Guriya, levyy bereg r. Orapo"; specified in Gabuniya 1953), Guria, Georgia; Kimmerian, ... [details]

 Type locality

Left bank of river Duab, Duab beds ("Abkhaziya, levyy bereg r. Duabi, plasty Duabi"), Abkhazia, Georgia; Duab beds, ... [details]


This service is powered by LifeWatch Belgium
Learn more»
Website and databases developed and hosted by Flanders Marine Institute · Page generated on 2023-12-02 09:41:21+01:00 · Contact: Data Management Team