MolluscaBase source details

Gozhik, P.F. (2006). Presnovodnyye mollyuski pozdnego kaynozoya yuga vostochnoy Yevropy. Chast' I. Nadsemeystvo Unionoidea [Freshwater molluscs of the Late Cenozoic in the south of eastern Europe. Part I. Superfamily Unionoidea]. Natsional'naya Akademiya Nauk Ukrainy, Institut Geologicheskikh Nauk, Kiev, 247 pp. + 32 pls.
410614
Gozhik, P.F.
2006
Presnovodnyye mollyuski pozdnego kaynozoya yuga vostochnoy Yevropy. Chast' I. Nadsemeystvo Unionoidea [Freshwater molluscs of the Late Cenozoic in the south of eastern Europe. Part I. Superfamily Unionoidea]
Natsional'naya Akademiya Nauk Ukrainy, Institut Geologicheskikh Nauk, Kiev, 247 pp. + 32 pls.
Publication
Available for editors  PDF available [request]
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2021-07-26 13:02:18Z
created

Anodonta pavlovici Gozhik, 1992 † (basis of record)
Bogatschevia Jatsko, 1972 † (basis of record)
Bogatschevia bugasicus (Bogachev, 1961) † accepted as Bogatschevia tamanensis (Bogachev, 1961) † (source of synonymy)
Bogatschevia elongata "Chepalyga, 1967" † (basis of record)
Bogatschevia rashkovi "Chepalyga, 1967" † (basis of record)
Bogatschevia rodzjankoi Jatsko, 1972 † (basis of record)
Bogatschevia scutum (Bogachev, 1924) † (basis of record)
Bogatschevia tamanensis (Bogachev, 1961) † (basis of record)
Bogatschevia tamanica Jatsko, 1972 † (basis of record)
Crassiana bogdanovkaense Gozhik, 1978 † accepted as Unio bogdanovkaensis (Gozhik, 1978) † (additional source)
Crassiana bugense Gozhik, 1978 † accepted as Unio bugensis (Gozhik, 1978) † (additional source)
Crassiana jalpuchae Gozhik, 2002 † accepted as Unio jalpuchae (Gozhik, 2002) † (additional source)
Crassiana nicopolica [sic] † accepted as Crassiana nicopolis (Jatsko, 1955) † accepted as Unio nicopolis Jatsko, 1955 † (basis of record)
Crassiana osadtschenkoae (Jatsko, 1954) † accepted as Unio osadtschenkoae Jatsko, 1954 † (basis of record)
Crassiana ovoidea Gozhik, 2002 † accepted as Unio ovoideus (Gozhik, 2002) † (additional source)
Crassiana praerobusta Gozhik, 2006 † accepted as Unio praerobustus (Gozhik, 2006) † (original description)
Crassiana robusta (Chepalyga) † (basis of record)
Crassiana schleschi (Modell, 1935) † accepted as Unio schleschi Modell, 1935 † (basis of record)
Crassiana subbugense Gozhik, 1978 † accepted as Unio subbugensis (Gozhik, 1978) † (additional source)
Crassiana subcrassa (G. I. Popov, 1968) † accepted as Unio subcrassus G. I. Popov, 1968 † (basis of record)
Crassiana subnicopolica [sic] † accepted as Crassiana subnicopolis Gozhik, 1978 † accepted as Unio subnicopolis (Gozhik, 1978) † (basis of record)
Crassiana trapezoidea Gozhik, 2006 † accepted as Unio trapezoideus (Gozhik, 2006) † (original description)
Crassiana uschcalcensis (Jatsko, 1955) † accepted as Unio uschcalcensis Jatsko, 1955 † (basis of record)
Crassiana wolfi [sic] † accepted as Unio wolffi Modell, 1931 † (basis of record)
Cuneopsidea excentrica "(Pavlov, 1925)" † (basis of record)
Heterunio subexquisitus (Jatsko, 1972) † (basis of record)
Hyriopsis pseudohyria (Sinzov, 1877) † (basis of record)
Hyriopsis sinzovi Gozhik, 2002 † (additional source)
Jazkoa elongata Gozhik, 2006 † (original description)
Jazkoa praesturdzae Gozhik, 2006 † (original description)
Jazkoa tschepalygi Gozhik, 2002 † (additional source)
Leguminaia (Microcondylaea) Vest, 1866 accepted as Microcondylaea Vest, 1866 (basis of record)
Leguminaia (Microcondylaea) bachtynica Gozhik, 2006 † accepted as Microcondylaea bachtynica (Gozhik, 2006) † (original description)
Leguminaia (Microcondylaea) poratica Chepalyga, 1967 † accepted as Microcondylaea poratica (Chepalyga, 1967) † (basis of record)
Leguminaia (Microcondylaea) prysjazhnjuki Gozhik, 2006 † accepted as Microcondylaea prysjazhnjuki (Gozhik, 2006) † (original description)
Leguminaia poratica Chepalyga, 1967 † accepted as Microcondylaea poratica (Chepalyga, 1967) † (additional source)
Limnoscapha (Dneprovia) Gozhik, 1978 † represented as Limnoscapha Lindholm, 1932 † (basis of record)
Limnoscapha (Dneprovia) dnestroviensis (Gozhik, 1978) † represented as Limnoscapha dnestroviensis (Gozhik, 1978) † (basis of record)
Limnoscapha (Dneprovia) eduardi (Gozhik, 1978) † represented as Limnoscapha eduardi (Gozhik, 1978) † (basis of record)
Limnoscapha (Dneprovia) lindholmi Gozhik & Prysjazhnjuk, 1972 † represented as Limnoscapha lindholmi Gozhik & Prysjazhnjuk, 1972 † (basis of record)
Limnoscapha (Dneprovia) nicopolica (Gozhik, 1978) † represented as Limnoscapha nicopolica (Gozhik, 1978) † (basis of record)
Limnoscapha (Dneprovia) podolica Gozhik & Prysjazhnjuk, 1972 † represented as Limnoscapha podolica Gozhik & Prysjazhnjuk, 1972 † (basis of record)
Limnoscapha (Dneprovia) prysjazhnjuki (Gozhik, 1978) † represented as Limnoscapha prysjazhnjuki (Gozhik, 1978) † (basis of record)
Limnoscapha (Dneprovia) sarmatica Gozhik & Prysjazhnjuk, 1972 † represented as Limnoscapha sarmatica Gozhik & Prysjazhnjuk, 1972 † (basis of record)
Limnoscapha (Limnoscapha) Lindholm, 1932 † represented as Limnoscapha Lindholm, 1932 † (basis of record)
Limnoscapha (Limnoscapha) immana (Gozhik, 1978) † represented as Limnoscapha immana (Gozhik, 1978) † (basis of record)
Limnoscapha (Limnoscapha) krausi (Wenz, 1932) † represented as Limnoscapha krausi (Wenz, 1932) † (basis of record)
Limnoscapha (Limnoscapha) maxima (T. Fuchs, 1870) † represented as Limnoscapha maxima (T. Fuchs, 1870) † (basis of record)
Limnoscapha (Limnoscapha) mrazeci (Bolgiu, 1952) † represented as Limnoscapha mrazeci (Bolgiu, 1952) † (basis of record)
Limnoscapha (Limnoscapha) semiornata (Bolgiu, 1952) † represented as Limnoscapha semiornata (Bolgiu, 1952) † (basis of record)
Limnoscapha (Ucrainaia) Gozhik, 1978 † represented as Limnoscapha Lindholm, 1932 † (basis of record)
Limnoscapha (Ucrainaia) ingulenze (Gozhik, 1978) † accepted as Limnoscapha ingulenzis (Gozhik, 1978) † (basis of record)
Limnoscapha fornicata Jatsko, 1972 † (additional source)
Limnoscapha rossica Jatsko, 1954 † (additional source)
Limnoscapha rybakovi Jatsko, 1972 † (additional source)
Limnoscapha sulcata Lindholm, 1932 † (additional source)
Limnoscapha sulcata bolgradensis Gozhik, 2002 † (additional source)
Limnoscapha tanaica Bogachev, 1961 † (additional source)
Limnoscapha zykini Gozhik, 2002 † (additional source)
Margaritifera (Margaritifera) arca Chepalyga, 1964 † represented as Margaritifera arca Chepalyga, 1964 † (additional source)
Plicatibaphia flabellata (Goldfuss, 1837) † accepted as Pseudunio flabellatus (Goldfuss, 1837) † (basis of record)
Plicatibaphia flabellata rossica (Jatsko, 1949) † accepted as Pseudunio flabellatus rossicus (Jatsko, 1949) † (basis of record)
Plicatibaphia flabellatiformis (Grigorovich-Beresovskiy, 1915) † accepted as Pseudunio flabellatiformis (Grigorovich-Beresovskiy, 1915) † (basis of record)
Plicatibaphia jatzkoi Gozhik, 1978 † accepted as Pseudunio jatzkoi (Gozhik, 1978) † (basis of record)
Plicatibaphia robusta Gozhik, 2002 † (basis of record)
Plicatibaphia ukrainica [sic] † accepted as Pseudunio ucrainicus (Jatsko, 1955) † (basis of record)
Plicatibaphia wetzleri (Dunker, 1848) † accepted as Pseudunio flabellatus (Goldfuss, 1837) † (basis of record)
Potomida (Potomida) bogatschevi (Grigorovich-Beresovskiy, 1915) † accepted as Potomida bogatschevi (Grigorovich-Beresovskiy, 1915) † (basis of record)
Potomida (Potomida) litoralis [sic] accepted as Potomida littoralis (Cuvier, 1798) (basis of record)
Potomida (Potomida) litoralis porrecta Gozhik, 2006 † accepted as Potomida littoralis porrecta Gozhik, 2006 † (original description)
Potomida (Potomida) sandbergeri (Neumayr, 1875) † accepted as Psilunio sandbergeri (Neumayr, 1875) † (basis of record)
Potomida (Potomida) sibinensis Penecke, 1883 † accepted as Psilunio sibinensis (Penecke, 1883) † (basis of record)
Potomida (Potomida) stolitzkai [sic] † accepted as Psilunio stoliczkai (Neumayr, 1875) † (basis of record)
Potomida (Potomida) sublitoralis Chepalyga, 1967 † represented as Potomida sublitoralis Chepalyga, 1967 † (basis of record)
Potomida wilhelmi (Penecke, 1883) † (additional source)
Pristinunio procumbens (T. Fuchs, 1870) † accepted as Pristinunio pristinus (Bielz, 1864) † (basis of record)
Pristinunio pseudodavilai Gozhik & Rudyuk † (basis of record)
Pseudanodonta pseudoelongata Gozhik, 2006 † (original description)
Pseudanodonta rudjuki Gozhik, 2006 † (original description)
Pseudohyriopsis bugensis Gozhik, 1978 † (basis of record)
Pseudosturia brusinaiformis (Modell, 1950) † (basis of record)
Pseudosturia bukatschuki Gozhik & Rudyuk † (basis of record)
Pseudosturia caudatoformis Gozhik, 2006 † (original description)
Pseudosturia cosnica Gozhik & Rudyuk † (basis of record)
Pseudosturia ovata (G. I. Popov, 1968) † (basis of record)
Pseudosturia rotundata Gozhik, 2006 † (original description)
Pseudosturia tschepalygi Gozhik, 2006 † (original description)
Pseudunio moldavica (Chepalyga, 1964) † accepted as Pseudunio flabellatiformis (Grigorovich-Beresovskiy, 1915) † (basis of record)
Psilunio (Cyclopotomida) munieri (Stefanescu, 1896) † represented as Psilunio munieri (Stefanescu, 1896) † (additional source)
Psilunio (Cyclopotomida) tenuitesta Roshka, 1973 † represented as Psilunio tenuitesta Roshka, 1973 † (basis of record)
Psilunio (Psilunio) bicarinatus Roshka, 1973 † represented as Psilunio bicarinatus Roshka, 1973 † (basis of record)
Psilunio (Psilunio) ebersini [sic] † accepted as Psilunio eberzini (Jatsko, 1955) † (basis of record)
Psilunio (Psilunio) radiatodentatus (Sinzov, 1897) † represented as Psilunio radiatodentatus (Sinzov, 1897) † (basis of record)
Psilunio (Psilunio) radiatodentatus longus Gozhik, 2002 † represented as Psilunio radiatodentatus longus Gozhik, 2002 † (basis of record)
Psilunio (Psilunio) subrecurvus (Teisseyre, 1907) † represented as Psilunio subrecurvus (Teisseyre, 1907) † (basis of record)
Psilunio (Psilunio) subrecurvus robustus Gozhik, 1978 † represented as Psilunio subrecurvus robustus Gozhik, 1978 † (basis of record)
Psilunio (Sinzovinaia) [sic] † accepted as Sinzowinaia Starobogatov, 1970 † (basis of record)
Psilunio (Sinzovinaia) subhoernesi (Sinzov, 1897) † accepted as Sinzowinaia subhoernesi (Sinzov, 1897) † (basis of record)
Psilunio (Sinzovinaia) subhoernesi maeotica (Jatsko, 1949) † accepted as Sinzowinaia subhoernesi maeoticus (Jatsko, 1949) † (basis of record)
Psilunio kutschumiformis Gozhik, 2002 † (additional source)
 Fossil range

Gozhik (2006) listed the species from Kuyalnikian as well as lower Sarmatian deposits. Considering the gap of ~9 ... [details]

 Original description

Bogachev (1961, p. 174) referred the description of the species to "Eberzin, Atlas". Gozhik (2006, p. 218) ... [details]

 Status

Gozhik (2006) stated the species was described by Chepalyga (1967), but it could not be found in that publication, ... [details]

 Status

Gozhik (2006) stated the species was described by Chepalyga (1967), but it could not be found in that publication, ... [details]

 Status

Found only in Gozhik (2006) without reference to an earlier description. Not available from that publication ... [details]

 Taxonomic remark

According to Gozhik (2006), the species is close to Bogatschevia rashkovi [a taxon inquirendum and potentially also ... [details]

 Taxonomic remark

According to Gozhik (2006), the species is very similar to Pseudosturia caudata, but differs in a more powerful ... [details]

 Type locality

Bereznegovatoye [= Bereznehuvate] (Ukraine) [details]

 Type locality

"iz allyuviya III terrasy Dnestra u g. Yampol'" [from alluvium of III terrace of the Dniester near Yampil] ... [details]

 Type locality

"Bereznegovatoye" [= Bereznehuvate] (Ukraine) [details]

 Type locality

"Bereznegovatoye" [= Bereznehuvate] (Ukraine) [details]

 Type locality

Bakhtyn/Bakhtin (Ukraine) [details]

 Type locality

"Orekhovka" [= Orehovca] (Moldova) [details]

 Type locality

"iz allyuvial'nykh otlozheniy V terrasy u s. Malayeshty" [from alluvial deposits of the terrace V near the village ... [details]

 Type locality

"iz allyuvial'nykh otlozheniy V terrasy Dnestra u s. Malayeshty" [from alluvial deposits of the terrace V of the ... [details]

 Type locality

"iz allyuvial'nykh otlozheniy V terrasy Dnestra u s. Malayeshty" [from alluvial deposits of the terrace V of the ... [details]

 Type locality

"s. Gerasimovka" (Rostov oblast, Russia) [details]

 Type locality

"s. Velikaya Kosnitsa" [village Velyka Kisnytsia] (Ukraine) [details]

 Type locality

"s. Rashkov" [Raşcov] (Moldova) [details]

 Type locality

"s. Novyye Petrovtsy" [= Novi Petrivtsi near Kiev] (Ukraine) [details]

This service is powered by LifeWatch Belgium
Learn more»
Website and databases developed and hosted by Flanders Marine Institute · Page generated on 2024-07-23 05:34:48+02:00  · Contact: Data Management Team