MolluscaBase taxon details

Protelliptio subplicatus Tolstikova, 1975 †

1541059  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1541059)

accepted
Species
marine, brackish, fresh, terrestrial
fossil only
Tolstikova, N.V. (1975). Novyye paleogenovykh presnovodnyye mollyuski Zaysanskoy vpadiny [New Paleogene freshwater mollusks of the Zaisan depression]. In: Menner, V.V. (Ed.) Razvitiye i smena organicheskogo mira na rubezhe mezozoya i kaynozoya. Novyye dannyye o razvitii fauny. Nauka, Mosvka, pp. 51-68, 154-155.
page(s): 64-65, pl. 9, fig. 7 [details]  Available for editors  PDF available [request] 
Holotype  TsNIGRI 23/10781  
Holotype TsNIGRI 23/10781 [details]
Note "Zaysanskaya vpadina, r. Chaybulak" [Zaysan...  
Type locality "Zaysanskaya vpadina, r. Chaybulak" [Zaysan depression, Chaybulak river] (Kazakhstan) [details]
MolluscaBase eds. (2021). MolluscaBase. Protelliptio subplicatus Tolstikova, 1975 †. Accessed at: https://molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1541059 on 2024-02-22
Date
action
by
2021-09-16 08:39:51Z
created
2022-10-11 11:52:24Z
changed

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description Tolstikova, N.V. (1975). Novyye paleogenovykh presnovodnyye mollyuski Zaysanskoy vpadiny [New Paleogene freshwater mollusks of the Zaisan depression]. In: Menner, V.V. (Ed.) Razvitiye i smena organicheskogo mira na rubezhe mezozoya i kaynozoya. Novyye dannyye o razvitii fauny. Nauka, Mosvka, pp. 51-68, 154-155.
page(s): 64-65, pl. 9, fig. 7 [details]  Available for editors  PDF available [request] 

additional source Tolstikova, N.V. (1976). Mollyuski drevnikh ozer Zaysanskoy vpadiny (Yugo-vostochnyy Kazakhstan, Mel, Paleogen, Miotsen) [Mollusks of the ancient lakes of the Zaysan depression (south-eastern Kazakhstan, Cretaceous, Paleogene, Miocene)]. In: Martinson, G.G. (Ed.) Iskopayemyye presnovodnyye mollyuski i ikh znacheniye dlya paleolimnologii. Nauka, Leningrad, pp. 51-256., available online at http://mmtk.ginras.ru/pdf/iskopaem_presnovodn_moll_1980.pdf
page(s): 195, pl. 16, fig. 3a, b [details]   
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien  Containing type locality 
   

Holotype TsNIGRI 23/10781 [details]
From editor or global species database
Type locality "Zaysanskaya vpadina, r. Chaybulak" [Zaysan depression, Chaybulak river] (Kazakhstan) [details]

This service is powered by LifeWatch Belgium
Learn more»
Website and databases developed and hosted by Flanders Marine Institute · Page generated on 2024-02-22 04:23:56+01:00 · Contact: Data Management Team